Welcome
Wiki Mahdavism, Comprehensive Virtual Encyclopedia
Welcome to Wiki Mahdavism.

Contains specialized English articles in the field of Mahdism

Ahd Supplication
The appearance of Imam Mahdi will bring important achievements for human society. One of its achievements is the formation of a universal governance by Imam Mahdi, which means that its governance is transnational, transregional and trans-ethnic. With this approach, the domain of Imam Mahdi's governance includes all Islamic tribes and
Ahd Supplication
The ‘Ahd Supplication is one of the famous devotions that it has been emphasized on its recitation in Imam of the Age`s occultation period (pbuh).
مطالب تاریخی در امروز
امروز در گذر زمان
  نویسندگان دانشنامه مجازی ویکی مهدویت
  نویسندگان ما
  دانستنی های از دانشنامه مجازی ویکی مهدویت
  آیا میدانید؟

  اولین شخصیتی که بعد از شهادت امام حسن عسکریS، با توجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی­اش به دلیل منسوب بودن با بیت امامت در دوران آغازین غیبت، ادعای امامت کرد و با تلاش در اشاعه برخی از عقاید نادرست، موجب گمراهی و تحیّر جامعه شیعی شد و با وجود انحراف در «عقیده» و «عمل» زمینه­ ساز گرایش گروهی از شیعیان به خود را فراهم کرد، «جعفربن­علی» ملقب به «کذّاب» است.

  «احمد بن هلال عبرتائی»، از جمله مدعیان شناخته شده در روزگارغیبت صغرا است. وی که از محدثین شیعی محسوب می گردد در اواخر عمر خود ادعای وکالت نمود که از جانب امام عصر علیه او توقیعاتی صادر گردید و مورد لعن و انکار امام قرار گرفت و اندکی بعد از این انحراف از دنیا رفت.

  «خسف بیداء»یکی از نشانه های حتمی ظهور به شمار می رود که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت به این مساله پرداخته شده است؛ مقصود از خسف بیداء این است که لشکر سفیانی که به قصد کشتن امام مهدی Q از مدینه به سمت مکه راه می افتد در میانه راه و در سرزمین بیداء به شکلی اعجاز آمیز در زمین فرو می رود.

  یکی از نشانه های حتمی ظهور که در روایات به آن تصریح شده «ندا » یا «صیحه آسمانی» است که اندکی قبل از ظهور اتفاق می افتد. و برای مومنان، بشارت دهنده و برای منکران، وحشت انگیز و انذار دهنده می باشد، چرا که نمی توانند آن را انکار کنند و مجبورند در برابر آن خاضع شوند. این نداء متعدد بوده از طرفی جبرئیل ندا می دهد، که این ندا هدایت کننده است و از طرفی هم ابلیس، که باعث گمراهی عده ای خواهد شد. در این توشتار به تفصیل درباره این نشانه حتمی سخن گفته خواهد شد.