پیشنهاد شده
مطالب و مقالات پیشنهادی
مطالب پیشنهاد شده
«احمد بن هلال عبرتائی»، از جمله مدعیان شناخته شده در روزگارغیبت صغرا است. وی که از محدثین شیعی محسوب می گردد در اواخر عمر خود ادعای وکالت نمود که از جانب امام عصر علیه او توقیعاتی صادر گردید و مورد لعن و انکار امام قرار گرفت و اندکی بعد
حسین بن روح نوبختی نایب سوم امام دوازدهم، در دوران نیابت نایب دوم – محمد بن عثمان- دستیار وی و از افراد نزدیک به او بود. ابن روح بعد از وفات محمد بن عثمان با انتخاب امام، تقریبا مدت بیست سال (304 یا 305 – 326 ق)، سرپرستی نهاد وکالت
پی نوشت ها
تمام پینوشت ها
پی نوشت ها

*

code

  • پی نوشت ها
  • چاپ
  • ویرایش
  • +-
    اندازه قلم
  • کلیشه
تمام عناوین این مطلب.
فهرست مطلب